Skattestyrelsen tilbyder en betalingsordning over 24 måneder til de virksomheder, som ikke kan betale deres momslån, men dem, der har mest brug for det, opfylder næppe betingelserne for at få en sådan ordning.

I uge 1 sendte Skattestyrelsen brev til alle de virksomheder, der har optaget et rentefrit momslån. Det skete for at henlede opmærksomheden på, at fristen for indfrielse af gælden blev sidste år rykket fra den 1. februar 2022 til den 1. april 2022.

I brevet oplyser Skattestyrelsen samtidig, at der kortvarigt åbnes et vindue for de berørte virksomheder til at oprette en såkaldt betalingsaftale – altså en afdragsordning – hos Skattestyrelsen. Det kan kun ske i perioden 15. marts til 15. april 2022.

De nærmere betingelser for at få en betalingsordning fremgår ikke af brevet, men kan læses på skat.dk/betalingsordning. Det er ganske kompliceret stof.

 

Forhold som udelukker en betalingsordning

At få en betalingsaftale er som at gennemføre et hækkeløb, hvor der skal forceres fem pænt høje hække. I følgende tilfælde gives der nemlig afslag på en ansøgning:

 

  1. Hvis virksomhedens coronalån er opsagt. Det er sket for op mod 2.500 virksomheder.
  2. Hvis virksomheden har gæld, der er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Sådan gæld skal være ude af verden, før der kan søges.
  3. Hvis virksomheden tidligere har haft betalingsordninger og en sådan har været misligholdt inden for den sidste måned.
  4. Hvis virksomheden allerede har en igangværende betalingsordning. Det er nemlig kun muligt at have en betalingsordning ad gangen. Vi har dog hos Skattestyrelsen fået oplyst, at det er muligt at oprette en betalingsaftale, der også omfatter krav, der først forfalder på et senere tidspunkt. En betalingsaftale for et momslån, der forfalder den 1. april 2022, kan derfor også omfatte et momslån med forfald den 1. november 2022. Denne vigtige information fremgår ikke af skat.dk. Den samlede tilbagebetalingstid kan ikke udstrækkes over 24 måneder.
  5. Hvis virksomheden har misset en indberetning af moms, skat eller afgifter for en tidligere periode og derfor har fået fastsat dette skønsmæssigt, skal den manglende indberetning bringes på plads, før der kan oprettes en betalingsaftale

 

Vilkår for en betalingsordning

Selv for de virksomheder, som lykkes med at få en betalingsordning, gælder det om at holde tungen lige i munden. Overholdes ordningen ikke, forfalder hele gælden nemlig straks til betaling. Det samme gælder, hvis beløb der ikke er omfattet af betalingsordningen ikke betales rettidigt. Hvis virksomheden i ordningens løbetid får penge til gode hos det offentlige, vil disse blive modregnet i gæld omfattet af betalingsordningen, selvom denne ikke er misligholdt.

Gæld, der er omfattet af en betalingsordning, tilskrives renter med 0,7 % om måneden. Renten er ikke fradragsberettiget og svarer derfor til en bankrente på omkring 11 %. Renterne skal betales sammen med betalingsordningens sidste rate.

 

Rykkerprocedure

Virksomheder, der ikke indgår eller kan indgå en betalingsaftale, skal betale deres momslån på forfaldsdagen. For de første låns vedkommende altså den 1. april 2022. Skattestyrelsen oplyser, at der for disse lån vil blive udsendt rykkerskrivelser den 21. april 2022 med en betalingsfrist til den 3. maj 2022. Betales gælden stadig ikke, vil kravet blive overført til Gældsstyrelsen i forbindelse med rykkerkørslen for maj måned.

Er du klar til årsregnskabet i din virksomhed?

Der er naturligvis forskel på om du har enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS eller A/S – men lige i dette opslag vil jeg fokusere på dig som har enkeltmandsvirksomhed. (Øvrige virksomhedsformer vil blive tiltænkt i et opslag om ca. 4 uger – så kig endeligt med)

Driver du enkeltmandsvirksomhed – så kig med her.

Jeg har sammen med en konkollega udgivet en E-bog til dig som driver enkeltmandsvirksomhed.

Bogen kan du købe ved at sende en besked i kontaktformularen her på siden – www.dgconsult.nu

Bogen koster kr. 995 hvis du er hurtig – og bestiller inden den 13. marts 2022 – herefter vil prisen være kr. 1495

Bogen er et opslagsværk til dig som ønsker sparring – og som har brug for en “støtte” eller til dig som selv vil lave dit årsregnskab og selvangivelse og har brug for en vejledning.

Når du driver enkeltmandsvirksomhed så skal du indberettet dine regnskabstal på din udvidede selvangivelse – som bliver “frigivet” efter den 14. marts 2022.

Ja, om mindre end 1 måned bliver årsopgørelserne “frigivet” af skat og tiden er inde til, at få tilrettet og få indberettet de endelige regnskabstal for din enkeltmandsvirksomhed.

Bemærk dog, at dette først skal være udført senest den 1. juli

Men du har fra den 14. marts til den 30. juni til, at få styr på dette og indberettet.

Hvis du er sammenboende eller gift – så husk, at din partners årsopgørelse heller ikke er klar før du har fået indberettet dine oplysninger.

Du skal opgive dit over-/underskud samt forskellige regnskabsmæssige oplysninger.

Har du en omsætning over kr. 300.000 skal du endvidere angive regnskabstal.

Mange har en bogholder eller revisor til, at holde styr på dette og indberette.

Men der er også rigtigt mange som selv ønsker, at lave både bogføringen, regnskabet og selvangivelsen.

Så tilbage til første spørgsmål – er du klar?

Selv uden hjælp, med hjælp/sparring fra vores bog eller med hjælp fra en af vores dygtige konkollegaer fordelt i hele landet.

Godt, så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke.