Den nye barselslov er trådt i kraft pr. 2. august 2022.

Jeg vil derfor berige dig med de grundlæggende ting som du som SELVSTÆNDIG skal være opmærksom på og vide i forhold til fordelingen uger.

Hvis både bor og far er selvstændige

Der kan man overdrage de sidste 22 uger af barsel til den anden

Mor orlov 4 uger før fødsel

Tvunget 2 uger til hhv. mor og far

Derefter deler barsel op i 2 faser

8 uger – som skal holdes i forlængelse af de 2 uger – for enten mor eller fars vedkommende

14 uger – som kan overdrages eller udskydes til, efter barnet er fyldt 1 år og inden det fylder 9 år

Hvis mor er selvstændig og far er lønmodtager

Mor orlov 4 uger før fødsel

Mor og far 2 uger tvunget barsel

Der kan overdrage 22 uger

Far er i arbejde og er derfor pålagt den øremærket barsel på 9 uger

Således at der kun er 13 uger der kan overdrages

September

 1. september
 • Moms 1. halvår 2022
 • Moms 2. kvartal 2022
 1. september
 • A-skat – små og mellemstore virksomheder
 1. september
 • B-skat
 • Restskat
 1. september
 • Månedsmoms
 • EU-salg u/moms (ved månedlig indberetning)
 1. september
 • A-skat – store virksomheder

Kender du det, når bilagene bare hober sig op og bunken kun bliver større?
En stor del af bogføring handler om at systematisere og arkivere bilag.

Bogføring indbefatter:

 • Bilagshåndtering og -arkivering
 • Debitor- og kreditorstyring
 • Afstemning
 • Fakturering
 • Moms

Det kan være meget tidskrævende at lave korrekt bogføring – og der er meget at holde styr på.

Derfor er det ofte en god idé at outsource bogføringen, så du slipper for unødigt administrativt arbejde og frustrationer – og ikke mindst sørge for at bogføringsloven bliver overholdt.

I stedet for kan du bruge tid på det, du er god til.

Du betaler kun for den tid, det tager at udføre opgaven.

Du kan slippe for det store arbejde ved en lav omkostning – og bruge tiden på det, du brænder for – din egen virksomhed.

Lønadministration er en vigtig funktion i din virksomhed, hvis du har ansatte. Løn til tiden er afgørende for dine medarbejderes tilfredshed.

Det kan være tidskrævende at lave løn – og der er mange regler, du skal være opmærksom på. Reglerne er forskellige fra branche til branche og afhænger blandt andet af overenskomster og funktionærloven. Der er mange ting, der kan gå galt, hvis man ikke er uddannet til at lave løn.

Vi kan også hjælpe dig med at søge løn-, barsel- og sygerefusion på din(e) medarbejder(e).

Derfor er det ofte en god idé at outsource lønadministration, så du slipper for unødigt administrativt arbejde og frustrationer. I stedet for kan du bruge tiden på det, du er god til og lade professionelle stå for lønnen.

 

Mindre og mellemstore virksomheder har ofte svært ved at afsætte ressourcer til at dække de daglige bogholderiopgaver. Alternativt kan de mangle de rette kompetencer. Det medfører ofte opgaver, der får lov at ligge indtil det haster eller er for sent, f.eks. afregning af moms.

Det kan også være mens du venter på den helt rigtige medarbejder – og derfor har brug for en til at overtage fra nuværende medarbejder til overlevering med kommende medarbejder.

Uanset dine behov, kan en ekstern bogholder tiltræde med kort varsel og træde til og varetage alle facetter i din bogholderifunktion.

Ved outsourcing af din bogholderifunktion kan du gøre denne mindre omkostningstung.

Outsourcing kan være en ide i følgende tilfælde

 • Ikke har den mængde opgaver, der gør det rentabelt at ansætte en bogholder
 • Løbende vil have dit bogholderi ajour
 • Har opgaver, der fordeler sig ujævnt over perioder
 • Vil udnytte din tid til at udvikle din virksomhed i stedet for at bruge tiden på bogholderi.

Du betaler kun for de timer, din virksomhed har brug for assistance.

🖌 NY BOGFØRINGSLOV OG NY FRIST FOR ÅRSRAPPORT 🖌
Der er sket meget i disse dage, men vi vil med dette indlæg prøve at forkorte det ned.
Hvad træder i kraft, hvornår?
1. juli 2022: Kravene til bogføring bliver ændret og præciseret. Indførsel af flere kontrolmuligheder til Erhvervsstyrelsen og højere bøder til virksomheder, i tilfælde af overtrædelse af reglerne.
1. januar 2023: Offentliggørelse af specifikke krav til udbyderne af bogføringssystemer. Disse skal derefter godkendes og registreres i løbet af det 1. halvår 2023.
1. januar 2024 (tidligst): Krav om digital bogføring og opbevaring (registreringer, bilag mm) skal håndteres digitalt. Krav om at selskaber (regnskabsklasse B, C og D) skal benytte et godkendt system.
1. januar 2026 (tidligst): Krav om digital bogføring og opbevaring i et godkendt bogføringssystem for personligt ejede virksomheder (regnskabsklasse A).
⏳ Fristen for årsrapport ⏳
Folketinget har vedtaget at forlænge fristen for indberetning af årsrapporter.
Tidsfristen for at indberette årsregnskab (årsrapport) for selskabet er 6 måneder fra statusdatoen. Det vil sige, at hvis selskabet slutter regnskabsår den 31. december (og det gør mange) så er fristen den 30. juni. Slutter man regnskabsår pr. 30. juni, så skal årsregnskabet være indsendt senest 31. december.

Slut med ringbind og fysiske bilag

 

Sommerens brede politiske aftale om øget revision og styrket fokus på at undgå fejl og uhensigtsmæssigheder i regnskaberne, har udmøntet sig i et konkret forsalg til en ny bogføringslov.

Lovforslaget forventes vedtaget og træder i kraft 1. juli 2022, og det betyder, at fra 1. januar 2023 skal alle virksomheder, undtagen helt små personlige virksomheder, opbevare alt bilagsmateriale digitalt. 

Med lovforslaget har alle et år til at omstille bogholderiet til den digitale verden. Lovforslaget vil også betyde ændringer i Årsregnskabsloven.

Skattestyrelsen tilbyder en betalingsordning over 24 måneder til de virksomheder, som ikke kan betale deres momslån, men dem, der har mest brug for det, opfylder næppe betingelserne for at få en sådan ordning.

I uge 1 sendte Skattestyrelsen brev til alle de virksomheder, der har optaget et rentefrit momslån. Det skete for at henlede opmærksomheden på, at fristen for indfrielse af gælden blev sidste år rykket fra den 1. februar 2022 til den 1. april 2022.

I brevet oplyser Skattestyrelsen samtidig, at der kortvarigt åbnes et vindue for de berørte virksomheder til at oprette en såkaldt betalingsaftale – altså en afdragsordning – hos Skattestyrelsen. Det kan kun ske i perioden 15. marts til 15. april 2022.

De nærmere betingelser for at få en betalingsordning fremgår ikke af brevet, men kan læses på skat.dk/betalingsordning. Det er ganske kompliceret stof.

 

Forhold som udelukker en betalingsordning

At få en betalingsaftale er som at gennemføre et hækkeløb, hvor der skal forceres fem pænt høje hække. I følgende tilfælde gives der nemlig afslag på en ansøgning:

 

 1. Hvis virksomhedens coronalån er opsagt. Det er sket for op mod 2.500 virksomheder.
 2. Hvis virksomheden har gæld, der er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Sådan gæld skal være ude af verden, før der kan søges.
 3. Hvis virksomheden tidligere har haft betalingsordninger og en sådan har været misligholdt inden for den sidste måned.
 4. Hvis virksomheden allerede har en igangværende betalingsordning. Det er nemlig kun muligt at have en betalingsordning ad gangen. Vi har dog hos Skattestyrelsen fået oplyst, at det er muligt at oprette en betalingsaftale, der også omfatter krav, der først forfalder på et senere tidspunkt. En betalingsaftale for et momslån, der forfalder den 1. april 2022, kan derfor også omfatte et momslån med forfald den 1. november 2022. Denne vigtige information fremgår ikke af skat.dk. Den samlede tilbagebetalingstid kan ikke udstrækkes over 24 måneder.
 5. Hvis virksomheden har misset en indberetning af moms, skat eller afgifter for en tidligere periode og derfor har fået fastsat dette skønsmæssigt, skal den manglende indberetning bringes på plads, før der kan oprettes en betalingsaftale

 

Vilkår for en betalingsordning

Selv for de virksomheder, som lykkes med at få en betalingsordning, gælder det om at holde tungen lige i munden. Overholdes ordningen ikke, forfalder hele gælden nemlig straks til betaling. Det samme gælder, hvis beløb der ikke er omfattet af betalingsordningen ikke betales rettidigt. Hvis virksomheden i ordningens løbetid får penge til gode hos det offentlige, vil disse blive modregnet i gæld omfattet af betalingsordningen, selvom denne ikke er misligholdt.

Gæld, der er omfattet af en betalingsordning, tilskrives renter med 0,7 % om måneden. Renten er ikke fradragsberettiget og svarer derfor til en bankrente på omkring 11 %. Renterne skal betales sammen med betalingsordningens sidste rate.

 

Rykkerprocedure

Virksomheder, der ikke indgår eller kan indgå en betalingsaftale, skal betale deres momslån på forfaldsdagen. For de første låns vedkommende altså den 1. april 2022. Skattestyrelsen oplyser, at der for disse lån vil blive udsendt rykkerskrivelser den 21. april 2022 med en betalingsfrist til den 3. maj 2022. Betales gælden stadig ikke, vil kravet blive overført til Gældsstyrelsen i forbindelse med rykkerkørslen for maj måned.

Er du klar til årsregnskabet i din virksomhed?

Der er naturligvis forskel på om du har enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS eller A/S – men lige i dette opslag vil jeg fokusere på dig som har enkeltmandsvirksomhed. (Øvrige virksomhedsformer vil blive tiltænkt i et opslag om ca. 4 uger – så kig endeligt med)

Driver du enkeltmandsvirksomhed – så kig med her.

Jeg har sammen med en konkollega udgivet en E-bog til dig som driver enkeltmandsvirksomhed.

Bogen kan du købe ved at sende en besked i kontaktformularen her på siden – www.dgconsult.nu

Bogen koster kr. 995 hvis du er hurtig – og bestiller inden den 13. marts 2022 – herefter vil prisen være kr. 1495

Bogen er et opslagsværk til dig som ønsker sparring – og som har brug for en “støtte” eller til dig som selv vil lave dit årsregnskab og selvangivelse og har brug for en vejledning.

Når du driver enkeltmandsvirksomhed så skal du indberettet dine regnskabstal på din udvidede selvangivelse – som bliver “frigivet” efter den 14. marts 2022.

Ja, om mindre end 1 måned bliver årsopgørelserne “frigivet” af skat og tiden er inde til, at få tilrettet og få indberettet de endelige regnskabstal for din enkeltmandsvirksomhed.

Bemærk dog, at dette først skal være udført senest den 1. juli

Men du har fra den 14. marts til den 30. juni til, at få styr på dette og indberettet.

Hvis du er sammenboende eller gift – så husk, at din partners årsopgørelse heller ikke er klar før du har fået indberettet dine oplysninger.

Du skal opgive dit over-/underskud samt forskellige regnskabsmæssige oplysninger.

Har du en omsætning over kr. 300.000 skal du endvidere angive regnskabstal.

Mange har en bogholder eller revisor til, at holde styr på dette og indberette.

Men der er også rigtigt mange som selv ønsker, at lave både bogføringen, regnskabet og selvangivelsen.

Så tilbage til første spørgsmål – er du klar?

Selv uden hjælp, med hjælp/sparring fra vores bog eller med hjælp fra en af vores dygtige konkollegaer fordelt i hele landet.

Godt, så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke.