December

 1. december
 • Moms 3. kvartal 2022
 1. december
 • A-skat – små og mellemstore virksomheder
 1. december
 • Månedsmoms
 • EU-salg u/moms (ved månedlig indberetning)
 1. december
 • A-skat – store virksomheder

 

Så kom de fleste NYE beløbssatser fra Skat – dog som altid så er det nye kørselsfradrag endnu ikke frigivet – så min side med nyttige tips opdateres når de kommer.

 

NYTTIGE TIPS

November

 1. november
 • ATP – 3. kvartal 2022
 • Feriekonto
 1. november
 • A-skat – små og mellemstore virksomheder
 1. november
 • B-skat
 • Selskabsskat
 • Aconto selskabsskat
 1. november
 • Månedsmoms
 • EU-salg u/moms (ved månedlig indberetning)
 1. november
 • A-skat – store virksomheder

Oktober

 1. oktober
 • A-skat – små og mellemstore virksomheder
 1. oktober
 • Samlet betaling 2. kvartal 2022
 1. oktober
 • Lønsumsafgift
 1. oktober
 • B-skat
 • Restskat
 1. oktober
 • Månedsmoms
 • EU-salg u/moms (ved månedlig indberetning)
 • EU-salg u/moms 3. kvartal 2022
 1. oktober
 • A-skat – store virksomheder

September

 1. september
 • Moms 1. halvår 2022
 • Moms 2. kvartal 2022
 1. september
 • A-skat – små og mellemstore virksomheder
 1. september
 • B-skat
 • Restskat
 1. september
 • Månedsmoms
 • EU-salg u/moms (ved månedlig indberetning)
 1. september
 • A-skat – store virksomheder

🖌 NY BOGFØRINGSLOV OG NY FRIST FOR ÅRSRAPPORT 🖌
Der er sket meget i disse dage, men vi vil med dette indlæg prøve at forkorte det ned.
Hvad træder i kraft, hvornår?
1. juli 2022: Kravene til bogføring bliver ændret og præciseret. Indførsel af flere kontrolmuligheder til Erhvervsstyrelsen og højere bøder til virksomheder, i tilfælde af overtrædelse af reglerne.
1. januar 2023: Offentliggørelse af specifikke krav til udbyderne af bogføringssystemer. Disse skal derefter godkendes og registreres i løbet af det 1. halvår 2023.
1. januar 2024 (tidligst): Krav om digital bogføring og opbevaring (registreringer, bilag mm) skal håndteres digitalt. Krav om at selskaber (regnskabsklasse B, C og D) skal benytte et godkendt system.
1. januar 2026 (tidligst): Krav om digital bogføring og opbevaring i et godkendt bogføringssystem for personligt ejede virksomheder (regnskabsklasse A).
⏳ Fristen for årsrapport ⏳
Folketinget har vedtaget at forlænge fristen for indberetning af årsrapporter.
Tidsfristen for at indberette årsregnskab (årsrapport) for selskabet er 6 måneder fra statusdatoen. Det vil sige, at hvis selskabet slutter regnskabsår den 31. december (og det gør mange) så er fristen den 30. juni. Slutter man regnskabsår pr. 30. juni, så skal årsregnskabet være indsendt senest 31. december.

Skattestyrelsen tilbyder en betalingsordning over 24 måneder til de virksomheder, som ikke kan betale deres momslån, men dem, der har mest brug for det, opfylder næppe betingelserne for at få en sådan ordning.

I uge 1 sendte Skattestyrelsen brev til alle de virksomheder, der har optaget et rentefrit momslån. Det skete for at henlede opmærksomheden på, at fristen for indfrielse af gælden blev sidste år rykket fra den 1. februar 2022 til den 1. april 2022.

I brevet oplyser Skattestyrelsen samtidig, at der kortvarigt åbnes et vindue for de berørte virksomheder til at oprette en såkaldt betalingsaftale – altså en afdragsordning – hos Skattestyrelsen. Det kan kun ske i perioden 15. marts til 15. april 2022.

De nærmere betingelser for at få en betalingsordning fremgår ikke af brevet, men kan læses på skat.dk/betalingsordning. Det er ganske kompliceret stof.

 

Forhold som udelukker en betalingsordning

At få en betalingsaftale er som at gennemføre et hækkeløb, hvor der skal forceres fem pænt høje hække. I følgende tilfælde gives der nemlig afslag på en ansøgning:

 

 1. Hvis virksomhedens coronalån er opsagt. Det er sket for op mod 2.500 virksomheder.
 2. Hvis virksomheden har gæld, der er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Sådan gæld skal være ude af verden, før der kan søges.
 3. Hvis virksomheden tidligere har haft betalingsordninger og en sådan har været misligholdt inden for den sidste måned.
 4. Hvis virksomheden allerede har en igangværende betalingsordning. Det er nemlig kun muligt at have en betalingsordning ad gangen. Vi har dog hos Skattestyrelsen fået oplyst, at det er muligt at oprette en betalingsaftale, der også omfatter krav, der først forfalder på et senere tidspunkt. En betalingsaftale for et momslån, der forfalder den 1. april 2022, kan derfor også omfatte et momslån med forfald den 1. november 2022. Denne vigtige information fremgår ikke af skat.dk. Den samlede tilbagebetalingstid kan ikke udstrækkes over 24 måneder.
 5. Hvis virksomheden har misset en indberetning af moms, skat eller afgifter for en tidligere periode og derfor har fået fastsat dette skønsmæssigt, skal den manglende indberetning bringes på plads, før der kan oprettes en betalingsaftale

 

Vilkår for en betalingsordning

Selv for de virksomheder, som lykkes med at få en betalingsordning, gælder det om at holde tungen lige i munden. Overholdes ordningen ikke, forfalder hele gælden nemlig straks til betaling. Det samme gælder, hvis beløb der ikke er omfattet af betalingsordningen ikke betales rettidigt. Hvis virksomheden i ordningens løbetid får penge til gode hos det offentlige, vil disse blive modregnet i gæld omfattet af betalingsordningen, selvom denne ikke er misligholdt.

Gæld, der er omfattet af en betalingsordning, tilskrives renter med 0,7 % om måneden. Renten er ikke fradragsberettiget og svarer derfor til en bankrente på omkring 11 %. Renterne skal betales sammen med betalingsordningens sidste rate.

 

Rykkerprocedure

Virksomheder, der ikke indgår eller kan indgå en betalingsaftale, skal betale deres momslån på forfaldsdagen. For de første låns vedkommende altså den 1. april 2022. Skattestyrelsen oplyser, at der for disse lån vil blive udsendt rykkerskrivelser den 21. april 2022 med en betalingsfrist til den 3. maj 2022. Betales gælden stadig ikke, vil kravet blive overført til Gældsstyrelsen i forbindelse med rykkerkørslen for maj måned.