FAKTURERING & RYKKERE

Fakturering er afgørende – men tidskrævende

Fakturering er en af de vigtigste opgaver i din virksomhed, men ofte er der så travlt, at det ikke er noget du lige får gjort hver dag eller hver uge.

Hvor ofte du fakturerer og får sendt fakturaer til dine kunder, hænger ofte sammen med hvor god en likviditet, du har i din virksomhed.

Får du ikke sendt faktura afsted til dine kunder, når du har leveret en vare/ydelse, går det ikke kun udover din likviditet. Du øger også muligheden for tab.
Jo hurtigere du får sendt din faktura, des hurtigere får du dine penge og derved mindsker du risikoen for et tab.

DG Consult kan klare faktureringen for din virksomhed. Hvor ofte bestemmer du selv (f.eks. hver dag, hver uge, hver måned). Du sender blot udkast til fakturaerne til mig med alle relevante informationer. Så sørger jeg for resten.

Ekspeditionstiden er 1-2 dage inden de skal sendes ud.

Du kan vælge at sende udkastene via e-mail eller komme forbi med dem. Det er op til dig. Jeg tilbyder altid en skræddersyet fleksibel løsning.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op!

Jeg styrer debitorbogholderiet for dig

Jeg sørger for fakturaerne udstedes, indbetalingerne bogføres og rykkere udsendes. Det hedder også debitorstyring.
Debitorstyring er en vigtig aktivitet i din økonomistyring af din virksomhed.

Når du afstemmer dine debitorkonti, så du er sikker på, at alle dine kunder betaler de fakturaer, din virksomhed har sendt – og at de betales til tiden. Det er vigtigt for din likviditet at kunderne betaler til tiden.

Skulle din virksomhed få problemer med kunder der ikke betaler deres regninger, kan DG Consult udarbejde rykkerskrivelser for din virksomhed.

Hvor ofte dette er nødvendigt aftales med virksomheden. Vi anbefaler at man rykker jævnligt.

Budget og budgetopfølgning

Budget

Når du driver virksomhed har du brug for et realistisk budget som du kan styre efter og bruge som pejlemærke. Hos DG Consult hjælper jeg dig med budgetter i forhold til resultater, likviditet og balance.

Det viser sig ofte, at mange virksomheder har ikke overblik over deres likviditet, omkostninger, indtægter, mv. Når jeg hjælper dig med at lave et korrekt budget, får du et forkromet og realistisk overblik.

Det er vigtigt at du får fulgt op på budgettet i løbet af året. Det viser sig ofte, at mange oplever at have problemer med likviditeten – specielt på visse tider af året. Når vi hjælper dig med at følge op på budgettet løbende, bliver der skabt et mere realistisk billede af virksomheds kommende likviditet.
Budgetopfølgning

Det er en fordel at jeg hjælper dig med at få lagt resultat- og balancebudgetter ind i dit bogføringssystem. På den måde kan du løbende følge den virkelige udvikling af virksomhedens driftsøkonomi, sammenlignet med det budgetteret.

Det betyder, at du har et godt værktøj. Du får et overblik, der gør at du kan investere eller bremse op. Du træffer altså mere oplyste og rationelle, databaserede beslutninger.

Det er også vigtigt at huske på, at de fleste banker i dag kræver materiale i form af budgetter. Det materiale laver vi for dig.

Jeg rådgiver dig undervejs og hjælper dig i hele processen.

Bogføring

Kender du det, når bilagene bare hober sig op og bunken kun bliver større?
En stor del af bogføring handler om at systematisere og arkivere bilag.

Slip for det store arbejde.

Interim

Skal du bruge en bogholder, controller eller CFO i forbindelse med sygdom, barsel eller i spidsbelastninger.

1 dag eller 5 dage – 1 dag eller flere måneder

Administration

Mangler du hjælp eller gennemgang af virksomhedsoptimering, projektledelse, HR-funktioner .

Så kan vi hjælpe

Løn

Løn til tiden er afgørende for medarbejderens tilfredshed.

Vi er altid opdateret på overenskomster.

Du klarer godkendelsen – så klare vi resten

Bogføring

Kender du det, når bilagene bare hober sig op og bunken kun bliver større?
En stor del af bogføring handler om at systematisere og arkivere bilag.

Slip for det store arbejde.

Interim

Skal du bruge en bogholder, controller eller CFO i forbindelse med sygdom, barsel eller i spidsbelastninger.

1 dag eller 5 dage – 1 dag eller flere måneder

Administration

Mangler du hjælp eller gennemgang af virksomhedsoptimering, projektledelse, HR-funktioner .

Så kan vi hjælpe

Løn

Løn til tiden er afgørende for medarbejderens tilfredshed.

Vi er altid opdateret på overenskomster.

Du klarer godkendelsen – så klare vi resten