Interim løsning

Bogholderi – Debitor, kreditor og finans

CFO

Controller

Der kan typisk opstå behov for assistance i en længere periode ved f.eks. barsels- eller sygeorlov eller i tilfælde af ansættelsesstop. Vi har også i disse situationer mulighed for at tilbyde kompetent og effektiv bogholderimæssig assistance.

DG Consult tilbyder at servicerer mine kunder i en tidsbegrænset periode, så der kan tilføres ekstra ressourcer til økonomiafdelingen efter behov. Jeg ser ofte, at der i forbindelse med eksempelvis måneds-, kvartals- og årsregnskaber, barselsperioder, sygemeldinger, mellem opsigelse og inden virksomheden igen har stillingen besat og ved midlertidige stillinger, er behov for ekstra ressourcer.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op!

Jeg skræddersyer en løsning ud fra kundens behov, jeg kan opstarte en ny opgave indenfor få dage.

Jeg holder møde med jer hurtigst muligt og inden 24 timer så vi sammen kan drøfte jeres behov og ønsker.

Jeg leverer fleksible løsninger, som giver god ro. Dette ser jeg ofte i forbindelse med, at en medarbejder har opsagt sin stilling og man ikke kan nå, at få genansat inden vedkommende fratræder.

Men det bliver opgaverne jo ikke løst af og man kan ane panikken. Man får måske ansat en forkert profil fordi man ikke tager den fornødne tid til genansættelsen.

Her kan DG Consult være bindeleddet således at jeg kan nå at få en konsulent på opgaven inden medarbejderen fratræder og kan være behjælpelig når den nye medarbejder starter.

Bogføring

Kender du det, når bilagene bare hober sig op og bunken kun bliver større?
En stor del af bogføring handler om at systematisere og arkivere bilag.

Slip for det store arbejde.

Interim

Skal du bruge en bogholder, controller eller CFO i forbindelse med sygdom, barsel eller i spidsbelastninger.

1 dag eller 5 dage – 1 dag eller flere måneder

Administration

Mangler du hjælp eller gennemgang af virksomhedsoptimering, projektledelse, HR-funktioner .

Så kan vi hjælpe

Løn

Løn til tiden er afgørende for medarbejderens tilfredshed.

Vi er altid opdateret på overenskomster.

Du klarer godkendelsen – så klare vi resten

Bogføring

Kender du det, når bilagene bare hober sig op og bunken kun bliver større?
En stor del af bogføring handler om at systematisere og arkivere bilag.

Slip for det store arbejde.

Interim

Skal du bruge en bogholder, controller eller CFO i forbindelse med sygdom, barsel eller i spidsbelastninger.

1 dag eller 5 dage – 1 dag eller flere måneder

Administration

Mangler du hjælp eller gennemgang af virksomhedsoptimering, projektledelse, HR-funktioner .

Så kan vi hjælpe

Løn

Løn til tiden er afgørende for medarbejderens tilfredshed.

Vi er altid opdateret på overenskomster.

Du klarer godkendelsen – så klare vi resten